top of page

קריית חינוך לבנים בית שמש

David Portowicz addressing graduates of Bet Shemesh

המרכז החינוכי של בית שמש (BSEC) מספק תמיכה חינוכית, טיפולית ותזונתית מקיפה ליותר מ-270 נערים הבאים מאוכלוסיות מוחלשות מרחבי הארץ. 

המרכז הנו מוסד חינוכי לנערים בגילאי 14-18 ונותן להם מענה לצרכים השונים והמורכבים של התלמידים.

צוות המורים, היועצים, העובדים הסוציאליים והמטפלים של המרכז מספקים תמיכה פרטנית לכל נע בתוך סביבה מטפחת. סביבה זו מאפשרת לנערים לרפא מטראומות העבר שלהם ולגשר על הפערים הלימודיים.

במטרה להכין את התלמידים לבגרות, תכנית הלימודים כוללת שילוב של לימודי יהדות וחול (למשל, אנגלית, ספרות עברית, מדעים, מתמטיקה וכו'), מגוון קורסי בחירה ופעילויות חוץ בית ספריות.

לכל תלמיד נבנית תוכנית אישית בכדי למצות בצורה הטובה ביותר את יכולתו של כל נער ונער.

Boy praying with Tallit and Tfillin
Teenage boy working on laptop in Bet Shemesh Educational center classroom

80% מהבוגרים מקבלים תעודות בגרות

David Portowicz and student

90% מהבוגרים משרתים בצבא במגוון תפקידים

auto-tech

המרכז בבית שמש מספק לנערים מגוון תוכניות, פעילויות העשרה החינוכית המאפשרים לבני הנוער למצות בצורה הטובה ביותר את יכולותיהם. מדובר למשל בשיעורי משחק, קורסים מקצועיים כמו נגרות ורובוטיקה, התנדבות או ארגון פעילויות לחבריהם. פעילויות אלו זוכות להצלחה רבה והנערים מתחילים להשקיע יותר בלימודים האקדמיים כתוצאה מכך.

לאור הצלחות אלו והביקוש הגובר מצד שוק העבודה המרכז פתח מגמת לימוד חדשה ומתקדמת של טכנולוגיית רכב (AUTOTECH).

כיתת הלימוד והמוסך יצוידו בכלי האבחון והתכנות העדכניים ביותר  שיאפשרו לנערים להתמחות במגוון תחומים הנוגעים לטיפול ותיקון של רכיבי רכב ממוחשבים ורכיבים נוספיפ  המשמשים בכלי הרכב החדישים, למשל כלי רכב אוטונומיים.

Auto tech room with mechanics equipment cabinets, tools, tire rotator

לתמיכה במרכז החינוכי בבית שמש

Three teenage boys with backpacks walking up steps to one of the buildings on the Bet Shemesh Educational Center campus
"בהיותי ממשפחת עולים שעלו מאתיופיה מישראל, מעולם לא חשבתי שאשרת בצבא ועל אחת כמה וכמה אוסמך כמהנדס חשמל. הבחירה שלי ללמוד במרכז החינוכי בבית שמש איפשרה לי זאת"

בוגר המרכז החינוכי בבית שמש
bottom of page