top of page

מלגות להשכלה גבוהה

תכנית המלגות של העמותה מעניקה לסטודנטים חרוצים מרקע מוחלש את אותה גישה להשכלה גבוהה כמו של בני גילם האמידים יותר. למרות שהם חווים מכשולים רבים בדרכם להצלחה אקדמית, צעירים אלו הוכיחו את המוטיבציה שלהם להצליח בכך שסיימו את התיכון והתקבלו ללימודים גבוהים במכללות ואוניברסיטאות.

כיום, כמענה לצורך הגובר באזור השירות שלנו, מעניקים נציגי העמותה מדי שנה כ115 מלגות להשכלה גבוהה. 

התכנית מציעה מדי שנה לסטודנטים המבטיחים הללו סיוע כספי במהלך לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בכדי שירכשו את הידע והמיומנויות שיאפשרו להם לפתח קריירה ולהגיע לעצמאות כלכלית ויציבות עתידית.

*הרישום למלגות נסגר לשנה זו* 

*הרישום למלגות עבור שנת הלימודים 2025 יפתח במהלך ספטמבר*

2 סטודנטים משני צידי טקס טקס המלגה
scholarship ceremony 2018

איך עובדת תכנית המלגות?

 תכנית המלגות מספקת את ההזדמנות לעזור לצעירים להחלץ ממעגל העוני הבין-דורי על ידי סיוע במימון לימודים גבוהים. כדי לתת מענה למצב הכלכלי הספציפי של כל סטודנט, המלגות משתנות הן במשך זמן המילגה (בין שנה לארבע שנים) עלות שכר הלימוד של מקבל המלגה ויכולתו לעבוד במהלך הלימודים. סכומי המילגה נעים בין $600 ל-$4,000.

המועמדים למלגות ממלאים טופס המפרט את הצורך שלהם במלגה, כולל עלויות שכר לימוד, הכנסה חודשית צפויה, מעמד אקדמי, רקע לגבי שירות צבאי או לאומי וכד'.

מדי שנה מתקיים טקס מיוחד לחלוקת המילגות.  בטקסמשתתפים המילגאים, בני משפחתם ומספר תורמים.

חלוקת המילגות החלה בשנת 1992 וממשיכה עד היום.

דוד פורטוביץ' לוחץ ידיים עם מקבל המלגה רוכן על השולחן

לתמיכה בסטודנט.ית להשכלה גבוהה

ערימה של 3 ספרים עם כובע סיום מלמעלה

קרן המלגות להנצחת אשר נעים נקראת לכבודו של הדיפלומט הישראלי הבולט אשר נעים, ז''ל. 

לאחר פרישתו משירות החוץ, המשיך מר נעים בפעילות ההתנדבותית שלו בסיוע לקליטתה ושילובה של קהילת העולים מאתיופיה בחברה הישראלית. כמייסד קרן המלגות של אתיופיה ליהודי אתיופיה, גייס נעים כסף עבור צעירים אתיופים החיים בישראל המעוניינים ללמוד לימודים גבוהים (למעלה מ-5,000 מילגות). כאדם מסור, השגריר נעים פעל ללא לאות לשיפור חייהם של יוצאי אתיופיה עד מותו ב-2016.

לכבוד זכרו של השגריר נעים, העמותה מגייסת כסף עבור קרן המלגות. הקרן מעניקה מלגות להשכלה גבוהה בסך 2,500$ לסטודנטים יוצאי אתיופיה בוגרי המרכז החינוכי בבית שמש לנערים המגיעים מאוכלוסיות מוחלשות. מלגות אלו מבטיחות שלצעירים אלה יהיו אותן הזדמנויות חינוכיות כמו שאר בני גילם.

bottom of page