top of page

הצוות שלנו

עם 150 אנשי צוות בתפקידים שונים ו-5,500 מתנדבים, העמותה מסייעת מדי שנה לאלפי אנשים בישראל.

headshot

דר' דוד פורטוביץ

מייסד העמותה

headshot

מר מיטש שופק

גיוס משאבים

headshot

גב' גילה אליהו

מנהלת משאבי אנוש

headshot

מר יואל פרוביזור

רכז מתנדבים והתוכנית מזדקנים בכבוד

headshot

מר חיים הורביץ

יושב ראש הוועד המנהל

headshot

מר גבריאל גרצמן

סמנכ"ל כספים

headshot

מר שלום פורטוביץ

מנהל המרכז לחלוקת מזון

headshot

גב' אוריאן מלכה

מנהלת התוכנית מסיכון לסיכוי

headshot

מר יחזקאל פורטוביץ

מנכ״ל

headshot

גב' מאיה זברו שקל

סמנכ"לית פעילות

headshot

גב' שרי אורים

ראש תחום טיפול

bottom of page