top of page

ארוחות חמות

תוכנית הארוחות החמות מספקת מדי  80,000 ארוחות חמות מזינות ומאוזנות של פחמימות, חלבון, פירות וירקות.

בכל אחת מהתוכניות הייחודיות שלנו, המשתתפים מתחילים את יום הפעילויות בארוחה מלאה וחמה, ובכך מסירים את הרעב כמכשול ללמידה.

6 ילדים יושבים סביב שולחן ילדים כל אחד עם ארוחת צהריים הכוללת ירקות עוף ואורז

התוכנית פועלת במגוון תוכניות ואזורים, כולל במועדוניות החינוכיות טיפוליות ובתוכניות נוספות של מתבגרים וכד'.

בני נוער יושבים סביב שולחן ארוך עם אוכל שיגישו לעצמם, נקניקיות, תירס, עגבניות, מלפפונים ושאר ירקות

לתמיכה בתוכנית הארוחות החמות.
 

bottom of page