top of page

בצע תרומה ב-$USD וקבל קבלה בארה"ב הניתנת לניכוי מס

הלוגו של מכון יפו בעברית ואנגלית כחול שיפוע

הידידים האמריקאים של מכון יפו

שימו לב שהקבלות אינן אוטומטיות

מספר צדקה רשום: 11-2697261

סכום התרומה

אפשרויות תרומה

מידע על תורם

**התרומה הראשונה בתרומה חוזרת תחויב מחר**

פרטי כרטיס אשראי

פרטים נוספים

הודעת סטטוס

**מלכ"ר רשום בארה"ב, אישורי מס ועוד

מיטש צ'ופאק

ניתן לבצע בדיקות ל:

צ'קים ניתן לבצע לידידי הארה"ב של העמותה לקידום החינוך בת"א-יפו

297 South Washington Ave.

קומה 2

Bergenfield, NJ, 07621 

ארה"ב

בכל שאלה אנא צור קשר עם מיץ' צ'ופק

500 דולר מעניקים לילד נזקק חווית מחנה קיץ שמגיעה לו

bottom of page